سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

نکات مثبت در هنگام بلند کردن بار

یکی از بزرگ‌ترین دلایل آسیب به کمر در سرکار، بلند کردن و یا جابجایی بار و اشیاء سنگین است. یادگیری و پیروی از روش صحیح برای بلند کردن و جابجایی بارهای سنگین می‌تواند به جلوگیری از آسیب و جلوگیری از درد کمر کمک کند. این موارد ایمنی و نکات مربوط به مدیریت ایمنی را بررسی کنید که توسط مدیران اجرایی ایمنی و سلامت توصیه می‌شوند.

 قبل از اینکه بلند شوید فکر کنید

برای حرکت برنامه‌ریزی کنید و ببینید این بار کجا خواهد رفت؟ از وسایل حمل و نقل مناسب در صورت امکان استفاده کنید. آیا فردی وجود دارد در حمل بار آسان به شما کمک کند؟
موانعی مانند مواد بسته‌بندی‌های دور افتاده را از سر راه بردارید. در مسیرهای طولانی همیشه سعی کنید در فواصل مشخص آن را بر روی سطحی بالاتر از سطح زمین بگذارید و کمی استراحت کنید و بعد از آن اقدام به حرکت در ادامه مسیر کنید.

حمل بار آسان

بار را نزدیک کمر خود نگه دارید

بار را تا جایی که ممکن است به کمر خود نزدیک نگه دارید در زمان بلند کردن زانوهای خود را خم کنید تا مقدار فشار بر پشت را کاهش دهید. سنگین‌ترین قسمت بار را کنار بدن نگه دارید. اگر نزدیک شدن به بار ممکن نیست، سعی کنید قبل از این که سعی کنید آن را به طور کامل بلند کنید، آن را به طرف بدن ببرید.

یک موقعیت ثابت را پیش بگیرید

یک پا را کمی جلوتر از پای دیگر برای حفظ تعادل بهتر قرار دهید و سعی کنید آن در نزدیک‌ترین فاصله از باری که تصمیم به بلند کردن دارید، باشد. در مسیر حرکت خود اگر موانعی در سر راه شما قرار دارد، سعی کنید پاهای خود را بر روی سطحی پایدار قرار دهید تا وضعیت ثابت حفظ شود. پوشیدن لباس‌های تنگ و یا کفش‌های نامناسب، مانند کفش‌های پاشنه‌دار، ممکن است این کار را مشکل کند و باعث بروز حادثه شود.

اطمینان حاصل کنید که کنترل خوبی روی بار داشته باشید

در صورت امکان آن را نزدیک به بدن و در آغوش بگیرید. این کار باید با قدرت انجام شود و بار را با دو دست بگیرید و با صاف نگه داشتن بدن و کمر و فقط با خم کردن زانو آن را از زمین بلند کنید.

به هنگام بلند کردن از کمر خم نشوید

خم شدن خفیف کمر، باسن و زانوها در آغاز بلند کردن اجسام بهتر از خم شدن کمر خواهد بود. در صورتی که کمر خود را خم کنید به دیسک میان مهره‌ها آسیب وارد شده و باعث کمر درد خواهد شد.

پس از بلند کردن به عقب خم نشوید

این می‌تواند زمانی اتفاق بیفتد که پاها را قبل از شروع به حرکت و با سرعت صاف کنید. وقتی که اجسام سنگین را حمل می‌کنید کمر خود را کج نکنید از چرخاندن کمر و یا کج شدن به یک طرف خودداری کنید، به خصوص در حالی که کمر شما خم شده است. شانه‌های خود را بالا نگه دارید و چرخش پای شما بهتر از چرخاندن و بلند کردن هم زمان است.

جلوتر را نگاه کنید

زمانی که باری را حمل می‌کنید، سرتان را بالا نگه دارید و به جلو نگاه کنید و نه به بار، همیشه جایی را که می‌خواهید بروید را نگاه کنید تا از خطرات احتمالی با خبر شوید.

به آرامی حرکت کنید

فشار را کم نکنید و بار را تکان ندهید زیرا این می‌تواند باعث شود که کنترل شما کم شود و خطر آسیب افزایش پیدا کند.

محدودیت‌های خود را بشناسید

بیش از آنچه می‌توانید به راحتی مدیریت کنید، بلند نکنید. بین آنچه مردم می‌توانند بلند کنند و آنچه که می‌توانند سالم بلند کنند تفاوت وجود دارد. اگر در شک هستید، به دنبال فرد دیگری باشید و کمک بگیرید.